THẮP SÁNG NIỀM TIN.

Mỗi người là một que diêm…

Dù nhỏ nhoi nhưng làm ánh sáng.

Đừng ngồi nguyền rủa bóng đêm,

Bật sáng lên ta xây niềm tin.

Dù đày ngoài đảo hoang vu,

Giữa rừng sâu, hay trong ngục tù.

Dù giữa thị thành ánh sáng,

Hay tối tăm đồng xa mịt mù.

Hãy giữ vững niềm tin,

Giữ lòng ta sống vì mọi người.

Đừng làm việt cộng mép môi,

Bằng trái tim ta xây tình người.

Nào cùng đồng loạt thắp lên,

Cùng thắp lên ta thay mặt trời.

Hãy giữ vững niềm tin,

Đón mùa xuân sẽ về một ngày.

Một ngày Hội cùng đất nước,

Đã lầm than, khổ đau, mệt nhoài!

Trần Nguyễn Diệu Nguyên.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.