WHAT DO YOU WANT? (Noy Thaithulee)

Cùng Bạn Đọc,

     Cảm ơn Anh Longkangaroo, đã gởi cho Dã-Thảo bản nhạc thật hay, đã khuya rồi nhưng Thảo vẫn cố gắng reblog để share với các Bạn nghe cho vui. Có gì cần tiếp sáng mai DT “edit” cũng không sao. Dã-Thảo cũng không quên cảm ơn tác giả Noy Thaithulee.

Thân mến,

DTQT. 12/08/2019.

24824310_1592027634223669_1001971897_n

3 thoughts on “WHAT DO YOU WANT? (Noy Thaithulee)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.