JUST MAKING SURE.

Kính thưa Bạn Đọc,

Dã-Thảo xin kèm theo đây bài thơ chuyển ngữ “Just making Sure=Để Cho Chắc” vì có vài bạn cho ý kiến nên để hai bài đi chung với nhau cho các bạn đọc luôn bài thơ tiếng Anh. Just making sure”  < Please click here.

Xin Các Bạn click vào link này  > Để cho chắc”  để đọc bài chuyển ngữ. DT thành thật cảm ơn các Bạn.

Thân mến,

DTQT.

Que & Wally's garden 024.jpgQue & Wally's garden 013.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.