THE EMPTY HOUSE.

 

 • I kept my head down, 
 • Avoided eye contact,
 • He kept his voice low,
 • I held my silence intact.
 • I put on my icy face ,
 • He kept his eyes distant.
 • I vowed to silence,
 • He had no word in returned rage.
 • This is a cold war,
 • Yesterday started.
 • No smile three times a day,
 • No good morning,
 • No good afternoon,
 • And no good night.
 • This is a cold war,
 • Between two spirits,
 • In an enormous empty house.
 • Dã-Thảo Quế Trần
 • Spring 1998
 • Căn Nhà Trống.

 • Em cúi đầu yên lặng,
  Tránh không nhìn mắt nhau.
  Anh cần gì nói nhỏ.
  Em lặng im cúi đầu.
 • Em mặt lạnh như đá,
  Anh giữ mặt cách xa,
  Em thề với im lặng,
  Anh làm thinh trả thù.
 • Đây là chiến tranh lạnh,
  Mới bắt đầu hôm qua,
  Không ba lần một ngày,
  Mỉm cười chào buổi sáng,
  Mỉm cười chào buổi trưa ,
  Và không luôn buổi tối.
 • Đây là chiến tranh lạnh,
  Giữa hai linh hồn ma,
  Trong một ngôi nhà lớn
  Trống không, ngôi nhà ma.
 • Dã-Thảo chuyển ngữ.
  01/10/2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.