YOU CAN CALL ME “MOTHER”.

Thưa Bạn Đọc,

     Dã-Thảo đính kèm theo đây bài chuyển ngữ sang tiếng Việt của: “You Can Call Me: “Mother”. Bạn đọc xong bài viết tiếng Anh, xin Bạn click vào mũi tên phía góc trên bên trái để trở lại đọc bài chuyển ngữ sang tiếng Việt. Chúc Bạn một ngày vui.

Thân mến,

DTQT. 27/05/2018

You Can Call Me “Mother”  < Please click

Con Có Thể Gọi Ta Bằng Mẹ  < Please click

Quế &amp; Rexy in April 1999 003

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.