HẠT CÁT TRONG LÒNG CON TRAI.

Cùng Bạn Đọc thân mến,

   Mời Bạn đọc truyện ngắn đầu tay của Dã-Thảo viết vào mùa thu năm 1982 tại Sydney Australia. Nhân vật Đỗ Quyên đi làm thì có thật nhưng nhân vật Hoài Nam là giả tưởng. Xin bạn click vào link dưới và đọc “Hạt Cát Trong Lòng Con Trai”. Hy vọng Bạn sẽ thích câu chuyện bình thường này.

Thân mến,

DTQT. 18/11/2015.

Hạt Cát Trong Lòng Con Trai. < Please click

Dễ Thương

2 thoughts on “HẠT CÁT TRONG LÒNG CON TRAI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.