THÁNG TƯ ĐEN.

     Lại Tháng Tư Đen, buồn Phan Huy nhỉ? DT Reblog bài thơ này nhé PH. Bốn mươi mốt năm mất nước, ba mươi chín năm lưu vong. Thế hệ chúng ta, tim mỗi đứa vỡ ra trăm mảnh. Làm sao quên nhức nhối vẫn còn đây! Nước mắt rưng rồi, thôi không viết nữa. Để nuốt trôi cái nghẹn ở trong lòng. Cảm ơn PH về bài thơ Tháng Tư Đen. Hôm nay là ngày 06/04/2016 rồi đó phải không PH? Thăm Ông Bà MPH ❤❤.

DTQT

THƠ PHAN HUY MPH

Mùa xuân ấy Tháng Tư về tang tóc
Lũ Hồng Há úng thóc Cữu Long Giang
Lửa Trường Sơn cằn kiệt nước Sông Hàn
Bầy sâu dại ngập đồng ngô ruộng lúa.

Từ phương bắc bọn cùng hung cực ác
Vẫy búa liềm xua chết chóc vào nam
Lũ người không tim óc chẳng linh hồn
Đi cướp bóc dưới chiêu bài giải phóng.

Cả Miền Nam đang thanh bình vui sống
Trở thành mồi cho Cộng sản xâm lăng
Vận nước non đang phải lúc suy tàn
Bao nghĩa sĩ hùng anh đành tuẫn tiết.

Lá cờ máu vấy khung trời nước Việt
Địa ngục đầy nhung nhúc quỉ sa tăng
Cả nước non ngơ ngác nỗi kinh hoàng
Toàn dân tộc hãi hùng cơn quốc nạn.

Lũ giặc nước trong điên rồ mù quáng
Dìm giống nòi vào biển máu thê lương
Nhắm mắt đi theo chủ nghĩa…

View original post 205 more words

One thought on “THÁNG TƯ ĐEN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.