VỪA ĐI ĐƯỜNG VỪA KỂ CHUYỆN.

     “Một trăm năm trồng người” câu nói hcm ăn cắp của một tên tàu đem về Việt Nam truyền lại cho bọn việt cộng nằm vùng ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản. Kết quả đẹp chưa??? Đã không thành người mà thành quỷ hút máu dân đen. Hút thật sự vì dân nghèo quá phải bán máu nuôi con. DT đã thấy tận mắt người dân sắp hàng bán máu đó, thưa các bạn.

DTQT.

THƠ PHAN HUY MPH

Đường lên chủ nghĩa còn xa quá
Bác kể con nghe chuyện đỡ buồn
Chuyện bác đi đầu quân Các Mác
Bên trời Xô Viết ở phương đông.

Thuở ấy bác xác xơ cùng quẫn
Cha thì mất chức bởi say sưa
Bác đã nộp đơn lên Đại Pháp
Học nghề xin việc chẳng ai cho.

Bác bèn lang thang đi kiếm job
Từ chân bồi bếp đến ma cô
Rồi bác nghe nói bên  Xô Viết
Thiếu người, cần gấp kẻ bưng bô.

Thế là bác mừng như muốn khóc
Lê nin cho bác nhập trường ngay
Học nghề thảo khấu và ma giáo
Để làm lãnh tụ đảng sau này.

Từ đó bác thành tên gián điệp
Thi hành công tác của đệ tam
Từ Âu sang Á, Phi sang Mỹ
Gieo thù giai cấp, hận hờn căm. 

Tình thế chín muồi bác về nước
Theo như quốc…

View original post 130 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.