ĐỪNG ĐỂ…..DỄ VỠ LẮM.

Mời bạn đọc bài thơ nhỏ “Đừng Để…..Dễ Vỡ Lắm”.

     Bài thơ mới làm hôm 22/03/2017. Vì bịnh nằm hoài, buồn  nên làm thơ cho vui. Bây giờ đang là mùa thu ở Úc, nóng đã đời rồi mưa rồi bão, thấy có chán không chứ. Bây giờ DT mời bạn click vào link dưới để đọc bài thơ nhé. 

Dễ vỡ lắm  < Please click here.13151939_1711757812382399_6047816273477980163_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.