CÁNH THIỆP ĐẦU XUÂN.

Thưa các bạn,

     Sắp đến Tết rồi Dã-Thảo mời bạn nghe “Cánh Thiệp Đầu Xuân”. Nhạc trước năm 1975, Rất hay, chắc chắn không làm bạn thất vọng. Thân mến.

DTQT. 22/01/2018.  Sydney Australia. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s