NỐI VÒNG TAY LỚN.

Thưa các bạn,

     Lên mạng sáng nay thấy có bài hát “Chế” vừa đúng, vừa buồn, vừa mỉa mai, nên Dã-Thảo copy (Green Lantern đưa lên trong mục ý kiến bạn đọc cho bài bình luận của Nguyễn Bá Chổi trên Dân Làm Báo, về cô ca sĩ  Hải Quân Mỹ hát nhạc TCS) đưa vào site nhà để các bạn trong và ngoài VN nghe rồi ngẫm nghĩ.

Mình biệt xứ hôm nay vì ai? 
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào? 
Bây giờ mời Mỹ vào, nói chuyện nắm tay!
Hay thật, mình là Ngụy nhưng, 
Bây giờ là khúc ruột ngàn dặm,
Mỗi ngày cày mười bốn tiếng,
Ở khắp năm châu, mỗi năm gởi về,
Mười mấy tỉ US đô la,
Để cho cán bộ “dô” ra mỗi ngày!!!

DTQT. 14/03/2018

2 thoughts on “NỐI VÒNG TAY LỚN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.