THƯƠNG NGƯỜI CHIẾN SĨ VNCH.

Thưa Bạn đọc,

     Dã-Thảo mời Bạn xem video Quân Lực VNCH và nghe những bản nhạc trữ tình của miền Nam dành tặng các Anh lính chiến của quân đội VNCH miền Nam Việt Nam. Dã-Thảo xem, nghe và vô cùng xúc động, nước mắt cứ chảy hoài, thương làm sao những người lính kiêu hùng của miền Nam VN…

DTQT.  20/03/2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.