THE LIFE OF FLOWERS.

Cùng các Bạn thân mến,

     Để thay đổi, hôm nay Dã-Thảo mời bạn xem  một video thật đẹp về Hoa đang nở. DT đã có lần share trên Facebook, lâu rồi, nay DT đưa video này vào site của mình để gởi đến các bạn chưa xem. Chắc chắn bạn sẽ rất thích khi xem hoa nở như thế này.

Thân mến,

DTQT. 27/03/2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.