MAO trong TẬP: TUYÊN BỐ XÓA TÊN VIỆT NAM KHỎI BẢN ĐỒ THẾ GIỚI.

Thưa Bạn đọc,

     Mời bạn xem video này để nhận thấy âm mưu của Trung cộng, (tin tức cập nhật DT đưa xuống từ internet). Hy vọng bạn có thời gian theo dõi vì hơi dài.

Thân mến.

DTQT.  26/03/2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.