MÓN HÀNG… “ĐÀN BÀ VIỆT NAM”!!

Thưa Bạn Đọc,

     Đây là một đề tài nhạy cảm, do một người “Vô Danh” posted lên mạng vào ngày 14/04/2017 trên Cựu Học Sinh Phú Yên.com. Rồi trên “Nhìn Ra Bốn Phương” ngày 21/4/2017 lúc 14:06 phút, sau đó Phan Nguyên Luân có nhiều bạn reblog sưu tầm của Anh qua nhiều website khác nhau, Dã-Thảo copy bài này từ blog của “toanpham”. DT cũng muốn gởi đến các bạn đến thăm website dathaoqutrn bài sưu tầm này để các bạn thông cảm cho nổi tủi nhục của những người đàn bà đang sống dưới bàn tay kềm kẹp của cộng sản VN. Cảm ơn Toàn Phạm và Phan Nguyên Luân. Mong bạn đọc trong nước cố gắng thật nhiều để hướng dẫn giúp đỡ các Em gái, Chị gái, Bạn gái và Con gái các Bạn để tránh thảm họa này. Đó là mong ước chân thành của Dã-Thảo. Mời Bạn click vào link dưới để đọc bài sưu tầm của Phan Nguyên Luân.

MÓN HÀNG.docx Đàn Bà Việt Nam  <Please click

Thân mến,

DTQT, 02/0302018

NGHỀ ĐẦY TỚ NHÂN DÂN.

Phan Huy ơi, nói chi mà đúng rứa!
Đầy tớ “Nghề”, ở Việt Nam có khác,
Xếp hàng trao phong bì “Mua” tiền bạc!
Để ăn trên ngồi trước, chẳng dễ đâu!
Nhất định là không dễ mời bạn nghe,
Phan Huy bạn xưa kể chuyện Việt Nam,
Biết bao giờ mới thoát khỏi cơ hàn,
Khi lớp trẻ chỉ muốn làm đầy tớ!!!
DTQT, 01/03/2018

THƠ PHAN HUY MPH

Xứ sở tôi có một nghề ăn khách
Nghe thì hèn mà hiễn hách vô song
Thiên hạ chen nhau gối mỏi lưng còng
Gia nhập đảng để làm nghề đầy tớ

Cũng không phải dễ đâu mà tưởng bỡ
Phải ba đời bần cố được sưu tra
Liệt sĩ, anh hùng, con ông cháu cha
Mới diễm phúc vào mắt xanh của đảng

Nhưng khi đã trở thành người Cộng sản
Là con đường hoạn lộ rộng thênh thang
Bao ưu tiên đãi ngộ rất sẵn sàng
Anh đầy tớ cứ một đàng tiến bước

Chín mươi triệu chủ nhân đồng tiếp rước
Lo cho anh từ cơm nước xe lầu
Anh sẽ đi từ đứa bé chăn trâu
Lên tột đỉnh của công hầu khanh tướng

Trên danh nghĩa anh là người làm mướn
Với mỹ danh “đầy tớ của nhân dân”
Trong thực chất anh là ông…

View original post 107 more words