VC THỦ TIÊU CẢ MỘT DÂN TỘC.

Thưa Bạn Đọc,

     Mời Bạn click vào link dưới để đọc: “vc Thủ Tiêu Cả Một Dân Tộc” Dã-Thảo vừa copy bài viết của Giao Thanh Pham, do Chị Bạn bên Mỹ Fwd đến DT. Vẫn giữ nguyên, DT chỉ đổi kiểu chữ và đưa qua dạng pdf cho dễ đọc. DT xem xong thấy buồn và lo lắng lắm, không biết rồi nước Việt Nam của chúng ta sẽ đi về đâu??? 

VC THỦ TIÊU CẢ MỘT DÂN TỘC  < Please click

12303959_471120973060829_3111408234566772901_o

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.