THỦ ĐOẠN CỦA THƯƠNG LÁI TQ.

Thưa Bạn Đọc,

     Mời Bạn click vào video dưới đây để nghe và biết đến những thủ đoạn của bọn thương lái TQ. Đây là những thủ đoạn có tính toán mưu mô của cộng sản trung quốc. Mục đích của chủ tịch tàu là chỉ muốn làm cho người VN mất tất cả để trở nên càng ngày càng nghèo nàn lạc hậu ngu dốt để dễ bề thôn đính, đưa dân đến chế độ nô lệ của họ một cách gọn gàng không cần dùng đến súng ống đạn dược, tốn tiền. Chính phủ CHXHCNVN thì, các ông lớn ngồi trên cũng ngu dốt quá rồi đâu có biết việc Trị Dân Trị Nước phải điều hành như thế nào đâu? Họ Đều là Một Bọn Mua Quan Bán Chức, chỉ biết tham nhũng cướp của dân để làm giàu cho bản thân và gia đình. Nước mất đến nơi rồi họ cũng đâu cần, không biết những kẻ ngồi trên đó họ có hiểu được nghĩa những chữ “nô lệ, đô hộ” hay không nữa kìa! Nghi quá!!! DT nói thật đó không phải nói đùa đâu! Hai mươi bốn chữ cái của tiếng Việt Nam còn không biết phát âm nữa đó bà con ạ!

Thân mến,

DTQT. 02/06/2018.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.