NHẬT KÝ MỖI NGÀY (tiếp theo)

Thưa Các Bạn,

     Đây là video của Trần Nhật Phong ngày 30/05/2018. Dã-Thảo xin lỗi vì đưa lên trễ, nhưng trễ còn hơn không! Mời Các Bạn trong và ngoài nước, nhất là các Bạn trong nước, lắng nghe vì DT nghĩ đây cũng là một tin tức về “tham nhũng mới lạ” của bọn cộng sản VN mà các Anh Chị Em trong nước cần biết.

     Tiếp theo là video ngày 29/05/2018, trước một ngày, Trần Nhật Phong nói về lối ứng xử không thể chấp nhận được của những nhân viên cao cấp thuộc chính quyền XHCNVN hiện nay.

Thân mến,

DTQT. 02/06/2018.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.