THỐNG KÊ THẾ GIỚI VỀ VIỆT NAM.

Cùng Các Bạn,

     Bài viết dưới đây do Trang Trang Fwd đến sáng nay. Dã-Thảo copy lại post lên để Các Bạn đọc và suy ngẫm. Mời Bạn click vào link dưới để đọc.

Thân mến,

DTQT, 03/08/2018

the1bb91ng-kc3aa-the1babf-gie1bb9bi-ve1bb81-vie1bb87t-nam (2)

Advertisements

3 thoughts on “THỐNG KÊ THẾ GIỚI VỀ VIỆT NAM.

    1. Hà ơi, mình đọc tin tức Việt Nam mỗi ngày, khóc vì buồn. Họ độc ác lắm, đánh đập dân lành, tham nhũng tràn đầy từ Bắc chí Nam. Hà đọc “Nước Mất Nhà Tan” của DT chưa? Nếu chưa thì mở ra đọc đi, chuyện thật đó Hà, mở không được, đánh vào phía bên phải tựa bài thì sẽ hiện ra ngay.

      Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.