Thư cho bé sơ sinh…..Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc….

Chị đi tìm Em trên trang web,
Thấy bài “Thư Cho Bé Sơ Sinh”
Của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc,
Hay thật hay nên reblog trang mình.
Bằng lòng nhé Em Giai01’s Blog,
Cảm ơn Em và Tác giả Đỗ Hồng Ngọc.

DTQT. 04/08/2018

Giai01's Blog

THƯ CHO BÉ SƠ SINH, nhạc Phạm Trọng Cầu, tiếng hát Thu Vàng
Thư cho bé sơ sinh

(thơ Đỗ Hồng Ngọc),

nhạc Phạm Trọng Cầu, tiếng hát Thu Vàng

Sau 1975, một hôm, nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu chống nạng đến tìm tôi tại nhà nói là gặp “để tặng cho tác giả thơ” bài nhạc “Thư cho bé sơ sinh” mà anh đã phổ ngày còn ở trong tù, nhờ đọc được bài thơ này của tôi trên một tạp chí y học của bác sĩ Lương Phán (1973)! Anh nói anh viết bài này dành cho giọng hát Thái Thanh, nhưng bây giờ tình thế đã khác! Rồi anh hát thử tôi nghe với cái giọng ồ ề dễ thương của anh! Tôi rất cảm động. Và đó là lần đầu tiên chúng tôi quen nhau.

Bài thơ Thư cho bé sơ sinh tôi viết năm 1965…

View original post 922 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.