Ở Cuối 2 Con Đường – Phạm Tín An Ninh — Alain Bảo

Cùng Bạn Đọc thân mến,                                                                                                                          Nhân đọc được bài viết của Phạm Tín An Ninh, Dã-Thảo xin phép tác giả được share với Các Bạn câu chuyện của Anh và người quản thủ trại tù cải tạo của Các Anh ngày nào. Chuyện cảm động.

  Thân mến,

DTQT.24/08/2018

Những năm “cải tạo” ở miền Bắc, tôi được chuyển đi khá nhiều trại. Từ Lào Cai, xuống Hoàng Liên Sơn, rồi Nghệ Tĩnh. Khi mới đến Hoàng Liên Sơn, tôi được đưa đến trại Hang Dơi, nằm sâu trong núi. Đây là một vùng sơn lâm chướng khí, nên chỉ mới gần hai […]

via Ở Cuối 2 Con Đường – Phạm Tín An Ninh — Alain Bảo < Click link này để đọc tiếp.

Rose trắng

One thought on “Ở Cuối 2 Con Đường – Phạm Tín An Ninh — Alain Bảo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.