SỰ DỐI TRÁ TRẮNG TRỢN CỦA GIỚI TRUYỀN THÔNG…

Cùng Các Bạn,

     Đây là bài viết của Chelsea Schilling, Nguyễn Trọng Dân lược dịch đã có post lên “Báo Mai” ngày 06/09/2017. Dã-Thảo xin được share với Các Bạn. Càng đọc nhiều càng xót xa cho miền Nam và, chân thành cảm ơn Các Anh Chiến Sĩ Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam.

Thân ái,

DTQT. 25/08/2018

Mời Bạn click vào link dưới để đọc.

Sự dối trá trắng trợn của truyền thông. < Please click

2 thoughts on “SỰ DỐI TRÁ TRẮNG TRỢN CỦA GIỚI TRUYỀN THÔNG…

    1. Cảm ơn Hải Hà đã chia xẻ câu nói trên với DT. Nghe mà điếng trong lòng. Biết bao nhiêu sự thật phải chết để cho cái dối trá lộng hành!
      DT lúc nào cũng thấy buồn mà cứ gượng làm vui đó Hà. Mình đọc và xem phim chiến tranh, nhất là đệ nhị thế chiến, vô cùng dã mang rùng rợn…

      Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.