TIN VỀ NGUYỄN PHÚ TRỌNG.

Cùng Bạn Đọc thân mến,

     Dã-Thảo nhận được tin này từ một người bạn trên Facebook, Anh gởi cho DT một video của Thượng Tọa Thích Thông Lai báo cho tất cả chúng ta, từ trong cũng như ngoài nước, một tin vui là Nguyễn Phú Trọng đã…chết. Tin vẫn chưa được báo chí trong nước thông báo. Chính quyền đảng cộng sản Việt Nam đang ở trong một tình trạng vô cùng căng thẳng, cố giữ kín tin về NPT… đột tử. DT cũng rất thận trọng khi đưa lên website của mình tin này và DT đã vào internet để tìm thêm, cũng thấy video của thầy Thích Thông Lai với 99% là tin đúng, còn 1% là không. Tin hay không là quyền của mỗi người, DT chỉ xin được chia xẻ với các Bạn xa gần trong và ngoài nước những gì DT nghe được trong ngày hôm nay. Tiếp theo là video của Thượng Tọa Thông Lai. Mời bạn lắng nghe. Cầu mong cho nước Việt bình an, thoát khỏi vòng kềm kẹp của bọn độc tài cộng sản. Mong lắm thay! Video của Thầy Thích Thông Lai bị xóa, nên đến hôm nay Dã-Thảo đưa video từ internet (mới). Mong Bạn lắng nghe.

Thân mến,

DTQT. 18/04/2019.

Xin Bạn click video dưới đây.

Di Hoc Duoi XHCN 5

4 thoughts on “TIN VỀ NGUYỄN PHÚ TRỌNG.

    1. Cảm thấy thật buồn cho dân mình đang bị cộng sản cai trị, tiền bạc chạy vào túi riêng của chúng, các em không có được một cây cầu để băng qua sông đến trường!

      Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.