ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TOÀN LÀ DÂN TRUNG CỌNG NHẬP TỊCH.

Cùng Bạn Đọc,

     Dã-Thảo có copy một bài này, hôm nay đọc lại thấy buồn cười nên DT đưa vào trang nhà chia xẻ cùng các Bạn. DT thật sự không nhớ là đã đọc và copy những hình này ở đâu, nên không nhớ tác giả câu này, nếu có gì không đúng xin cho DT biết. Thành thật cảm ơn các Bạn.

Thân mến,

DTQT.21/01/2019.

Chúa ơi,  Đại biểu QH toàn là dân Trung cọng nhập tịch.

Quoc hoi.jpgQuoc hoi 1.jpg

quoc hoi 2Quoc hoi 3.jpgquoc hoi 4

One thought on “ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TOÀN LÀ DÂN TRUNG CỌNG NHẬP TỊCH.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.