XUÂN SỚM.

Cùng Bạn Đọc,

Mời Bạn thưởng thức bài thơ “Xuân Sớm” của Khánh Trân.
Và dưới đây là bốn câu thơ Dã-Thảo mới viết tặng Khánh Trân:

Hình Em trên Xuân Sớm,
Đẹp như đóa hoa hồng,
Môi cười như hoa nở,
Đưa tiễn buổi chiều đông.

DTQT.

Khánh Trân Thơ ...Truyện

XUÂN SỚM

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.