TÔI BỎ ĐẢNG.

Cùng Bạn Đọc,

     Thêm một bài thơ nữa của Phan Huy, mời Bạn đọc để hiểu thêm về một số anh em miền bắc nghĩ gì về cộng sản.
     Xưa và nay đâu có khác gì nhau,
     Cũng hoan hô cũng cờ đỏ sao vàng,
     Cũng tối ngày chỉ biết tôn thờ bác,
     Để cùng nhau lên thế giới đại đồng,
     Dẫu cửa nhà xác xơ cũng mặc kệ.

                                     DTQT. 03/02/2019.

hoa lan 30

THƠ PHAN HUY MPH

bài đăng lại

Tôi sinh ra trên quê nghèo đất Bắc
Cộng sản nòi nối gót của cha anh
Bố của tôi, một cách mạng lão thành
Đi kháng chiến thuở tầm vông giáo mác.

Lúc còn nhỏ, tôi đã nghe về bác
Một ông già râu tóc bạc phơ phơ
Tôi hát bài, em thấy bác trong mơ
Cô giáo bảo, bác là tiên là phật.

Tôi lớn lên, nghe những lời đường mật
Được vào đoàn, vào đảng bác quang vinh
Cờ búa liềm, hình lãnh tụ Lê Nin
Thay tổ quốc và Hùng Vương dựng nước.

Đảng dạy tôi, chủ nghĩa mình siêu việt
Đưa năm châu lên thế giới đại đồng
Nhà nước ta của giai cấp công nông
Dân là chủ, đảng viên là đầy tớ.

Tôi ngất ngây trong hào quang lý tưởng
Tình nguyện vào chiến đấu ở miền Nam
Cứu đồng bào…

View original post 304 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.