TRUMP FULL SPEECH

Cùng Bạn Đọc,

Video ngày 02/03/2019 đã bị xóa nên DT đưa video mới nhất để Bạn theo dõi

     Mời Bạn xem video hôm nay TT Mỹ nói chuyện cùng toàn thể đồng bào, không phải chỉ ở Mỹ mà hầu như cho tất cả những người ở các nước khác trên thế giới. Hãy lắng nghe! Bảo đảm không mất thì giờ của các Bạn.

Thân mến,

DTQT. 02/02/2019

hoa lan 26

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.