TIN MỚI 02/03/2019. USA

Cùng Bạn Đọc,

     Mời Bạn xem video hôm nay TT Mỹ nói chuyện cùng toàn thể đồng bào, không phải chỉ ở Mỹ mà hầu như cho tất cả những người ở các nước khác trên thế giới. Hãy lắng nghe! Bảo đảm không mất thì giờ của các Bạn.

Thân mến,

DTQT. 02/02/2019

hoa lan 26

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.