WELCOME TO MY WORLD

Cùng Bạn Đọc,

     Dã-Thảo bịnh và nhớ lại những ngày còn khỏe nên lên “net” tìm nhạc xưa để nghe cho vui. Mời Bạn nghe Elvis Presley trình bày “Welcome To My World” và tiếp theo đó là Thanh Tuyền và Chế Linh trong “Con Đường Xưa Em Đi”. Chúc Bạn một ngày vui và gia đình hạnh phúc.

Thân mến,

DTQT. 15/07/2019.

3 thoughts on “WELCOME TO MY WORLD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.