SÀI GÒN HOÀI NIỆM (Thơ Phan Huy)

Cùng Bạn Đọc,

     Mời Bạn nghe video của Phan Huy đưa vào trang thơ của PH. Dã-Thảo ghé thăm Phan Huy nên copy và share cùng các Bạn.

Dear Phan Huy,
Nhớ Sài Gòn quá. Cho Dã-Thảo reblog video này nhé.

Thân mến,

DTQT, 15/07/2019.

Non nước ai gây bãi chiến trường
Sài Gòn hoa lệ phải phong sương
Tà quyền sâu bọ lên thành phố
Chính nghĩa con người xuống đại dương
Hiu hắt Bến Thành cơn uất ức
Tiêu điều Gia Định nỗi bi thương
U uẩn nghẹn ngào mang tên cáo
Tự do hạnh phúc chuyện hoang đường.

http://fdfvn.wordpress.com

View original post

THƠ PHAN HUY MPH

Non nước ai gây bãi chiến trường
Sài Gòn hoa lệ phải phong sương
Tà quyền sâu bọ lên thành phố
Chính nghĩa con người xuống đại dương
Hiu hắt Bến Thành cơn uất ức
Tiêu điều Gia Định nỗi bi thương
U uẩn nghẹn ngào mang tên cáo
Tự do hạnh phúc chuyện hoang đường.

http://fdfvn.wordpress.com

View original post

2 thoughts on “SÀI GÒN HOÀI NIỆM (Thơ Phan Huy)

  1. Thanks, Hai Ha + Kimmy + Saania2806 + ShankySalty + Michael Ogazie + Ilona madam for visiting my site & like.🌹🌹🌹🌹🌹🌹😁
    And I am sorry for the video is unavailable.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.