NGHE NHẠC TIỀN CHIẾN (Thanh Thúy trình bày)


Cùng Bạn Đọc,

     Mời Bạn nghe những bản nhạc ngày xưa của Miền Nam Việt Nam thương yêu của chúng ta. Nhớ nhà lắm các Bạn ơi.

Thân mến,

DTQT.22/07/201

Nghe nhạc › Bài hát Tiền Chiến › Thanh Thúy

Thanh Thúy (< click here)

Sau đó trang nhạc hiện ra Bạn bấm vào hình của Thanh Thúy và bài hát nào Bạn muốn nghe…..

 

3 thoughts on “NGHE NHẠC TIỀN CHIẾN (Thanh Thúy trình bày)

  1. Thanks, Carol for visiting my site & like.🌹😃
    Sorry Carol and others friends of mine, that in the old post the video had been deleted, that now I edit the old and update the new one. I hope the new edit would be okay.🌹🌹🌹🌹❤❤❤…..🙏😃

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.