CAN’T TAKE MY EYES OFF YOU-(Frankie Valli).

Cùng Bạn Đọc,

     Mời Bạn nghe bản nhạc đã nổi tiểng từ lâu (1960) cho đến bây giờ, do Frankie Valli và các Bạn trong “The Four Seasons” đồng ca. Có lời bằng tiếng Anh, Dã-Thảo đã copy và dịch sang tiếng Việt để các Bạn dễ thưởng thức. Chúc Bạn thưởng thức Bản nhạc thật hay của thời 60 đến hiện tại vẫn còn hay,

Thân mến,

DTQT. 11/08/2019 

Can’t Take My Eyes Off You

You’re just too good to be true
Can’t take my eyes off you
You’d be like heaven to touch
I wanna hold you so much
At long last love has arrived
And I thank God I’m alive
You’re just too good to be true
Can’t take my eyes off you

Pardon the way that I stare
There’s nothing else to compare
The sight of you leaves me weak
There are no words left to speak
But if you feel like I feel
Please let me know that is real
You’re just too good to be true
Can’t take my eyes off you

I love you baby
And if it’s quite all right
I need you baby
To warm the lonely night
I love you baby
Trust in me when I say

Oh, pretty baby
Don’t bring me down I pray
Oh, pretty baby
Now that I’ve found you stay
And let me love you, baby
Let me love you

You’re just too good to be true
Can’t take my eyes off you
You’d be like heaven to touch
I wanna hold you so much
At long last love has arrived
And I thank God I’m alive
You’re just too good to be true
Can’t take my eyes off You

I love you baby
And if it’s quite all right
I need you baby
To warm the lonely night
I love you baby
Trust in me when I say

Oh, pretty baby
And if it’s quite all right
I need you baby
To warm the lonely night
I love you baby
Trust in me when I say

Oh, pretty baby
And if it’s quite all right
I need you baby
To warm the lonely night

     Sau đây là bản dịch của Dã-Thảo để Bạn Nghe có thể hiểu được ca sĩ nói gì trong bản nhạc đã lâu (1960) nhưng vẫn còn nổi tiếng đến tận bây giờ. Người thường hát bản nhạc này là Frankie Vallis, sinh năm 1934, ông đã 85 tuổi.

Anh không thể để mắt rời Em

Em thật giỏi, đó là sự thật,

Anh không thể để mắt rời Em,

Em như thiên đàng Anh chạm đến,

Anh muốn ôm Em cho thật lâu,

Lâu đến lúc tình yêu phải đến.

 

Em thật giỏi, đó là sự thật,

Cảm ơn Chúa Anh vẫn sống còn,

Anh không thể để mắt rời Em,

Tha thứ Anh cách nhìn sờ sững,

Có điều gì so sánh nỗi không.

 

Em hiện diện làm Anh yếu đuối,

Không lời nào nói ra cho hết,

Nếu Em cũng nghĩ giống như Anh,

Cho Anh biết nếu Em thật lòng,

Em thật giỏi, đó là sự thật,

Anh không thể để mắt rời Em.

 

Anh yêu Em, Em ơi,

Và nếu chắc đó là sự thật,

Anh cần Em, Em ơi, 

Để Anh sưởi ấm đêm cô đơn,

Anh yêu Em, Em ơi,

Tin tưởng Anh đi khi Anh nói.

Oh, Em thương ơi, 

Đừng đưa Anh xuống, Anh cầu nguyện,

Bây giờ Anh đã tìm thấy Em,

Hãy để Anh yêu Em, Em ơi,

Để Anh yêu Em.

Hoa Phu Dung

Hoa Phù Dung

3 thoughts on “CAN’T TAKE MY EYES OFF YOU-(Frankie Valli).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.