KHÓC BẠN   Hồi ký của Ấu Oanh

Cùng Bạn Đọc,

     Dã-Thảo đọc chuyện này do một người Bạn email đến. Tác giả Ấu Oanh kể câu chuyện thật, xúc động vô cùng, vì thế DT có copy để đọc lại. Hôm nay nhân dịp soạn lại để sắp xếp cho cái PC lộn xộn của mình Dã-Thảo có dịp đọc lại nên tò mò đi tìm tác giả Ấu Oanh trên mạng. Thấy chuyện: “Khóc Bạn” được post lên không phải chính tác giả nhưng thấy có để: “Posted by Nguyên liệu 1, vào ngày 02/06/2018 trên trang: “Quảng Ngãi Nghĩa Thục”, cuối bài có cho bình luận và Reblog nên Dã-Thảo muốn xin phép tác giả và “Quảng Ngãi Nghĩa Thục” được reblog câu chuyện thật quá thương tâm đã xãy ra cho gần như hầu hết các gia đình ở Miền Nam đau khổ của chúng ta sau 30/04/1975. Thành thật cảm ơn tác giả Ấu Oanh và Q N N T. Dã- Thảo rất mong muốn được liên lạc với tác giả, email của DT:

qtr18975@bigpond.net.au

Thân mến,

DTQT. 12/09/2019.

4 thoughts on “KHÓC BẠN   Hồi ký của Ấu Oanh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.