FROM MY MEMORY (Dã-Thảo)

Cùng Bạn Đọc,

     Mấy tuần nay cứ chạy theo Cô Corona Virus xâm nhập các nước trên Hoàng Cầu nên không post tiếp “Chuyện Đời Tôi”, để Các Bạn xem, Dã-Thảo thành thật xin lỗi. Để Các Bạn tha thứ, Dã-Thảo mời Bạn đọc bài thơ dưới đây, làm bằng Anh Ngữ tặng cho người Bạn cũ năm xưa thời còn cắp sách đến trường, lúc còn đi tập múa tập hát với Minh Loan dưới sự hướng dẫn của Anh Chanh, Anh Dừng, ở trường Trần Quý Cáp – Hội An. Trời tối được Bạn đưa về cho khỏi sợ ma đón đường. Thành thật rất vui mừng khi được gặp lại Bạn trên Facebook. Thương Bạn vô cùng. Bài thơ được Dã-Thảo chuyển ngữ sang tiếng Việt. Kính mời Bạn cùng xem. Chúc Bạn một ngày vui.      

Thân mến,

DTQT. 11/04/2020.

From My Memory .

 Beautiful is the poem,

Flying without the vibrations in the air,

But it stills makes me hear,

By the reason of that,

The heartbeat inside here. 

The sun won’t shine today,

The rain falling slowly,

Keeping the memories,

Going so deeply,

And won’t be disappeared.

 Dã-Thảo chuyển ngữ: 

Từ Một Kỷ Niệm 

Đẹp là bài thơ,

Bay trong không gian,

Không nghe tiếng động,

Nhưng ở nơi này,

Em vẫn có nghe,

Tiếng đập con tim.

Hôm nay không nắng,

Mưa rơi nhè nhẹ,

Kỷ niệm giữ hoài,

 tận lòng sâu,

Không bao giờ phai.

DTQT. 11/04/2020.Hội An.Đường Bờ Sông Hội-An, Sao Lạ Quá!

Thân Tặng Anh, Người Đã Đưa Em Về.

9 thoughts on “FROM MY MEMORY (Dã-Thảo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.