VẤN NẠN GIAO THÔNG TẮC NGHẼN TẠI SÀIGÒN NGÀY NAY. (LongKangaroo)

Cùng Bạn Đọc.

Dã-Thảo mới vừa nhận được video này của Anh LongKangaroo nên xin phép Anh Long cho Dã-Thảo reblog lên trang nhà DT, cảm ơn Anh Long thật nhiều. Mời các Bạn trong và ngoài nước cùng xem.

Tiếp theo Dã-Thảo có đưa xuống thêm hai video của Anh LongKangaroo rất đẹp: Xứ Huế với Mùa Sen và Sông Nước Miền Tây Nam Bộ VN.

Sau mỗi lần video chấm dứt sẽ có những đề tài xuất hiện trên màn ảnh Bạn có thể click vào đề tài mình thích để xem thêm. Chúc Các Bạn một ngày vui.

Thân mến,

DTQT. 18/09/2020

8 thoughts on “VẤN NẠN GIAO THÔNG TẮC NGHẼN TẠI SÀIGÒN NGÀY NAY. (LongKangaroo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.