KHI NHỮNG KẺ “CUỒNG CHỐNG TRUMP” NÓI LẤY ĐƯỢC! (Huỳnh Quốc Bình)

Cùng bạn Đọc,
Nhận được file này từ ” Vinh Danh QLVNCH và Bảo Vệ Cờ Vàng”, sau khi đọc Dã-Thảo nhận thấy đúng nên muốn xin phép Tác Giả Huỳnh Quốc Bình reblog file này lên trang nhà, gởi đến các Bạn trong và ngoài nước và nhất là các Bạn ở Mỹ, DT mong các Bạn ủng hộ Tổng Thống Trump để đem lại hòa bình cho thế giới. DT không thể trực tiếp bỏ phiếu cho Tổng Thống Trump nên chỉ biết vận động bằng cách này thôi. Chúc các Bạn một ngày an lành.

Thân mến,
DTQT. 27/09/2020

Vinh Danh QLVNCH và Bảo Vệ CỜ VÀNG

KHI NHỮNG KẺ “CUỒNG CHỐNG TRUMP” NÓI LẤY ĐƯỢC!

Ba chữ “cuồng chống Trump” được mọi người biết đến sau khi những kẻ quá khích đã hổn xược gọi những ai ủng hộ Tổng Thống Trump là “cuồng Trump”. Chúng mắng người ta cuồng Trump thì được, nhưng khi người ta “phản pháo” và gọi chúng là “cuồng chống Trump” thì chúng lập tức giãy nảy, lồng lộn như thể trúng phải nước nóng và mang loại văn chương phải đạo ra để dạy đời người ta. Chúng lý luận rằng, đây là xứ tự do ngôn luận, không ai được bịt miệng người khác. Lạ không? Tại sao bọn cuồng chống Trump có cái quyền “tự do ngôn luận” còn những người ủng hộ Tổng Thống Trump thì lại không? Cái này người ta gọi là “nói lấy được”.

Bài viết này tôi không chủ trương quá khích trong…

View original post 1,683 more words

9 thoughts on “KHI NHỮNG KẺ “CUỒNG CHỐNG TRUMP” NÓI LẤY ĐƯỢC! (Huỳnh Quốc Bình)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.