MẦM MỐNG CS ĐÃ ĐƯỢC GIEO TRỒNG TRONG NƯỚC MỸ TỪ ĐÂU VÀ TỪ BAO GIỜ? (Angie Luong)

Cùng Bạn Đọc,
Dã-Thảo đọc bài viết này của Angie Luong, có những điều đã biết và những điều chưa biết, chính những điều chưa biết này thúc giục DT xin phép Tác Giả được reblog lên trang nhà để mời các Bạn của DT đọc và chia xẻ cùng bà con về những vấn đề ghê tởm và đáng khinh này. Cảm ơn Lê Thy và Angie Luong.

Thân mến,
DTQT. 24/01/2021.

Vinh Danh QLVNCH và Bảo Vệ CỜ VÀNG

Mời đọc bài viết của Angie Luong ( chị gái của tướng Lương Xuân Việt ) để biết mầm mống CS đã được gieo trồng trong nước Mỹ từ đâu và từ bao giờ.

  • “Tổng thống “của nước Mỹ không phải là Joe Biden. mà chính là Kamala Harris (K.H) Điều này cũ rích , ai cũng biết, nhưng chắc có lẽ người ta không biết rằng tại sao chủ nghĩa cộng sản lại thành công ở nước Mỹ ???
  • Tại sao những giáo trình ở các trường học lại tràn đầy ảnh hưởng những tư tưởng Ý thức hệ sâu rộng của chủ nghĩa Mác và Mao trạch Đông ?
  • Ai mới thật sự là người đứng đằng sau Obama, Kamala Harris, Stacey Abrams và đưa nước Mỹ đi theo con đường chủ nghĩa cộng sản theo khuôn mẫu của Trung Cộng ?

Chịu khó đọc bài tóm tắt

View original post 2,094 more words

3 thoughts on “MẦM MỐNG CS ĐÃ ĐƯỢC GIEO TRỒNG TRONG NƯỚC MỸ TỪ ĐÂU VÀ TỪ BAO GIỜ? (Angie Luong)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.