EDELWEISS (Một Loại Cây Mọc Trên Núi, Có Hoa Trắng, Lá Như Bông Gòn)

Dear Hải Hà,

Cùng Bạn Đọc,

Dã-Thảo xin phép Hải Hà được reblog file này lên trang nhà để mời các Bạn của Dã-Thảo cùng nghe lại bài hát trong một phim mà lúc mới đến Úc Thảo và các Con cùng xem và rất thích các tài tử trong phim này. Cảm ơn Hải Hà và chúc các Bạn trong và ngoài nước một ngày vui.

Thân mến,
DTQT. 07/02/20021.

Blog Chuyện Bâng Quơ

Phải công nhận, ấn tượng đầu tiên thật khó phai nhòa. The Sound of Music là phim ca vũ nhạc đầu tiên mà tôi xem. Tất cả những bài hát trong The Sound of Music tôi mới nghe lần đầu và chúng để lại thiện cảm từ mấy mươi năm nay, thí dụ như “The Sound of Music” với câu hát mở đầu The Hills are alivewith the music... , “Do Re Mi” với những câu doe a deer a female deer… , “My Favorite Things” với Raindrops on roses and whiskers on kittens, còn vài bản nữa nhưng đặc biệt là bài “Edelweiss” với giọng hát của Chistopher Plummer.

Edelweiss, Edelweiss.
Every morning you greet me
Small and white, clean and bright
You look happy to meet me
Blossom of snow
May you bloom and grow
Bloom and grow forever.

Edelweiss, Edelweiss
Bless my homeland forever

View original post 443 more words

7 thoughts on “EDELWEISS (Một Loại Cây Mọc Trên Núi, Có Hoa Trắng, Lá Như Bông Gòn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.