THE EDELWEISS FLOWER

Cùng bạn Đọc,

Dã-Thảo vừa mới reblogged bài “Edelweiss” của Hải Hà và sau đó hát theo Christopher Plummer. Bỗng nghe Ông Bạn Già, đang ngồi đọc sách cạnh bên hỏi: “You” có biết “Edelweiss” là gì không?

Thảo trả lời: “Đó là tên một loại hoa mà “I” chưa bao giờ biết đến”. Vậy là Ông Bạn Già kể một hồi về loại hoa đó bên Đức mọc đầy trên núi. Vì thế cho nên Thảo vào link của hoa để tìm hiểu. Và đây Dã-Thảo mời Bạn xem loại hoa màu trắng và có lá êm như “len” đan áo. Thảo đưa từ trên net xuống, không được đẹp như bản chính, mong các Bạn thông cảm.

Thân mến,

DTQT. 07/02/2021.

The Edelweiss flower is a German mountain flower that goes by the scientific name of Leontopodium alpinum. It grows at heights of 1,500 to 3,000 meters, so it’s not commonly found in most areas of the world. It’s also part of the sunflower and daisy families .

Hoa Edelweiss là một loài hoa trên núi ở Đức có tên khoa học là Leontopodium alpinum. Nó phát triển đến độ cao 1.5 đến 3.00 mét, vì vậy nó không thường được tìm thấy ở hầu hết các khu vực trên thế giới. Nó cũng là một phần của gia đình hoa hướng dương và hoa Cúc .

Hy vọng Bạn vui khi nhìn những bông hoa lạ..

Xem ảnh nguồn
Xem ảnh nguồn
Xem ảnh nguồn
Xem ảnh nguồn
Kết quả hình ảnh cho Edelweiss Flower Legend

12 thoughts on “THE EDELWEISS FLOWER

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.