BÀI PHÁT BIỂU CỦA TT TRUMP (YouTube)

Cùng Bạn Đọc,

Mời Bạn nghe TT Trump đọc bài phát biểu này. Có phụ đề Việt ngữ, nếu Bạn không nghe được tiếng Anh. Nếu đọc không kịp Bạn có thể click dừng, rồi click lại để đọc tiếp. Video dài 46 phút Bạn chọn giờ để xem.

Thân mến,

DTQT. 13/02/2021.

8 thoughts on “BÀI PHÁT BIỂU CỦA TT TRUMP (YouTube)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.