CẬP NHẬT MỚI (Youtube)

Cùng Bạn Đọc,

Mời Bạn xem hai bản tin dưới đây. Có những tin có thể các Bạn đã biết rồi, nhưng DT nghĩ chắc có nhiều Bạn chưa nghe, nên Thảo vẫn reblogged để nghe lại. Mong các Bạn thông cảm.

Thân mến,

DTQT. 19/02/2021

Sydney Harbour Bridge

7 thoughts on “CẬP NHẬT MỚI (Youtube)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.