HẬN ĐỒ BÀN (Trường Vũ)

Cùng Bạn Đọc,

Nhận được video này của Anh Thái Huy Long, thấy Trường Vũ hát hay quá và các Anh Chị Em vũ sinh thật dễ thương, nên Dã-Thảo xin phép Vân Sơn và Thái Huy Long cho Dã-Thảo reblog video này chia xẻ cùng Các Bạn của trang nhà Dã-Thảo. Thành thật cảm ơn hai Anh rất nhiều. Mời Các Bạn thưởng thức giọng ca Trường Vũ.

Thân mến,

DTQT. 17/03/2021.

Dã-Thảo không nhớ đã save hình này từ một Bạn… gởi Đến, vì thấy đẹp nên Thảo post lên cho thích hợp với nổi sầu của Hận Đồ Bàn.

Mời Bạn xem Elvis Phương trình bày những bản nhạc ngày xưa trước 1975

4 thoughts on “HẬN ĐỒ BÀN (Trường Vũ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.