NẾU VIỆT NAM CỘNG HÒA THẮNG việt cộng

Cùng bạn Đọc,
Dã-Thảo đọc được bài viết này của Rural Coffee Shop, thấy Coffee viết đúng quá và thật lòng nữa nên Dã-Thảo xin phép Coffee được Reblog lên trang nhà để chia xẻ cùng các Bạn trong và ngoài nước một bài viết chân tình, để thấy rằng (nếu không có người miền Bắc xâm chiếm miền Nam), nếu miền Nam thắng, thì bây giờ dân Việt Nam mình vẫn còn vào bịnh viện không cần phải chạy ngược chạy xuôi mượn nợ để đóng tiền viện phí. Và Dã-Thảo đã về hưu tại Việt Nam , ở Sài-Gòn, thứ bảy chủ nhật đi tắm biển Vũng Tàu…..

Thân mến,
DTQT. 26/03/2021.

image-5

RURALCOFFEE SHOP

NẾU VNCH THẮNG VIỆT CỘNG …
Vừa nhận được một e-mail đề cập đến câu hỏi: “TRONG TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM CỘNG HOÀ THẮNG QUÂN CỘNG SẢN VIỆT NAM, THÌ LIỆU TÌNH HÌNH CÓ KHÁC HƠN CHÚT NÀO CHĂNG? ” Tôi là lính, nên xin trả lời rất nhanh và rất đơn giản, ngay bây giờ, và dễ nhận thấy.
1. Trước hết, dù là giả thuyết, câu hỏi sai từ trong căn bản . Miền Nam không tấn công miền Bắc , nên không thể có chiến thắng. Sau khi ký hiệp định đình chiến 1954 , miền Nam lo xây dựng đất nước, ổn định đời sống toàn dân, chỉ muốn sống trong hoà bình .
Ngay từ lúc đó , cộng sản VN đã gài người ở lại , nằm vùng , chuẩn bị sẵn cho cuộc xâm chiếm miền Nam , với sự viện trợ tối…

View original post 1,209 more words

11 thoughts on “NẾU VIỆT NAM CỘNG HÒA THẮNG việt cộng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.