SENSATIONAL DANCE CREW GET TYRA BANKS GOLDEN BUZZER. (America’s Got Talent)

Cùng Bạn Đọc,

Mời Bạn xem một video thật tuyệt vời. Dã-Thảo xin phép được copy đưa lên trang nhà để các Bạn trong và ngoài nước cùng thưởng thức một màn vũ không thể tưởng tượng được, trong màn vũ có những diễn viên còn rất trẻ, Dã-Thảo xem mà muốn ngừng thở, chắc chắn không làm mất thời giờ của các Bạn. Chúc các Bạn an vui hạnh phúc.

Thân mến,

DTQT. 27/08/2021.

20 thoughts on “SENSATIONAL DANCE CREW GET TYRA BANKS GOLDEN BUZZER. (America’s Got Talent)

Leave a Reply to Goff James Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.