BÀI THƠ CON RÙA (Dã-Thảo + Hải-Hà)

Cùng Bạn Đọc,

Trong bài “Rùa” của Bà Tám https://chuyenbangquo.com

Có 4 câu thơ Con Rùa của Hải-Hà

Hình Con Rùa của Hải Hà

Rùa ôm cây chờ nắng,

Mây xám giăng đầy trời,

Dòng kên nước im vắng,

Chỉ nghe lá thu rơi.

Hải-Hà, 23/10/2021

Dã-Thảo đọc xong có mấy câu tặng Hải-Hà.

Hôm nay có bốn câu thơ,

Đọc xong nghe thấy ngẫn ngơ trong lòng,

Mây trời giăng kín cõi lòng,

Lá thu rơi nh xuống giòng sông xanh.

DTQT, 24/10/2021

Chúc Bạn một ngày vui và an bình.

DTQT. 29/10/2021.

20 thoughts on “BÀI THƠ CON RÙA (Dã-Thảo + Hải-Hà)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.