CẢNH ĐẸP TRÊN THẾ GIỚI (Drone Video)

Cùng Bạn Đọc,

Dã-Thảo vẫn chưa hồi tâm nên không viết được gì, chỉ biết đi lang thang trên “Net” mỗi ngày để quên đi nỗi khổ trong lòng.

Dã-Thảo tìm trong những emails của các Bạn gởi đến có hai Videos thật đẹp của Anh LongKangaroo gởi đến, lâu rồi, Dã-Thảo post lên để các Bạn xem cho vui, cả hai Videos chỉ tốn 11 phút để xem. Thành thật chúc các Bạn một ngày cuối tuần thật hạnh phúc.

Thân mến,

DTQT. 30/07/2022.

Phượng Tím.

15 thoughts on “CẢNH ĐẸP TRÊN THẾ GIỚI (Drone Video)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.