ĐỪNG CHỜ ĐỢI ĐỂ ĐƯỢC HẠNH PHÚC.

Cùng Bạn Đọc,

Dã-Thảo thân gởi các Bạn bài thơ nhỏ mới vừa làm xong lúc 11:00Pm hôm nay. Chia xẻ cùng các Bạn.

Thân mến,

DTQT. 07/08/2022.

Đừng Chờ Đợi Để Được Hạnh Phúc.

Đừng chờ đợi để được hạnh phúc

Thay vào đó Em phải cười lên,

Để thấy được hạnh phúc nghe Em.

Nếu Em cứ nhớ Anh rồi khóc.

Mà nơi Anh ở quá xa Em,

Thì chẳng biết phải làm sao đây?

Anh thấy Em ăn sáng ngồi khóc,

Ăn trưa ăn chiều cũng ngồi khóc,

Vừa khóc vừa ăn mệt lắm nghe Em.

Đừng chờ đợi để được hạnh phúc,

Thay vào đó Em phải cười lên,

Để thấy được hạnh phúc nghe Em.

Anh nói để Em nghe điều này:

Anh cảm thấy hương nhang Em thắp,

Thoang thoảng trên bầu trời xanh biếc

Đến nơi Anh nằm nhớ đến Em!

DTQT,

07/08/2022

Paul Militaru’s Photo.

19 thoughts on “ĐỪNG CHỜ ĐỢI ĐỂ ĐƯỢC HẠNH PHÚC.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.