GIÃ TỪ

     Dã-Thảo mời các bạn click vào “GIÃ TỪ”. Trang này bạn sẽ thấy hình những con nhộng hóa bướm, DT đưa từ “Online Pictures-Cocoon Butterflies” vào để kèm theo thư viết giã từ Hoàng Nam Phương, khi bạn theo chồng về Mỹ năm 1982.

DTQT.

Giã Từ.   <Xin click ở đây.

D&amp;J-29

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.