LỜI CÁ VŨNG ÁNG.

Bạn đọc ở Việt Nam ơi! Có thấy chưa?

     Cá chét đầy trên vùng biển Việt Nam rồi, từ ngoài bắc vào đến Huế và miền Trung rồi đó. Ăn cá chết là lăn quay ra chết, nấu cho súc vật ăn, súc vật cũng chết. Tàu chỉ muốn người VN chết hết đi để chỗ cho dân tàu tràn qua. SOS!!!

Cá chết.cá chết A

THƠ PHAN HUY MPH

Lắng nghe lũ cá bảo nhau:
“Chỗ này hoá chất ba Tàu độc ghê
Dính vào hết thở tức thì
Hàng đàn lớn bé đã đi chầu trời
Đảng Hồ tham cái lợi hời
Rước thằng Tàu chệt về nơi chốn nầy
Xây khu công nghiệp bầy hầy
Miền Trung duyên hải từ nay điêu tàn.”

“Tội cho nòi giống Hồng Bàng
Bị thằng đại Hán nghêng ngang vào nhà
Gian tham cướp đoat sơn hà
Cao nguyên, hải đảo, rừng già, biển sâu
Chỗ thì khoan mỏ lấy dầu
Chỗ làm căn cứ về lâu về dài
Lại thêm cái đảng quái thai
Xum xoe làm đứa tay sai trung thành.”

“Chính là cái đảng gian manh
Đầu dây mối nhợ rước anh Tàu phù
Bây giờ giặc đã vào sâu
Đóng trên biên giới, vùng cao, đảo gần
Chỉ cần một phút ra quân
Là vào đến tận…

View original post 19 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.