CHÂN THIỆN NHẪN.

Thưa Bạn đọc,

     Dã-Thảo vừa mới nhận được email của Anh Longkangaroo, có kèm theo link, video Pháp Luân Công ở Đài Loan, mời bạn xem để thấy Trung Quốc và Đài Loan họ khác nhau thế nào! Và thế giới đang nghĩ gì về Trung Quốc. Bạn click vào link dưới để đọc bài của nguồn Đại Kỷ Nguyên, Dã-Thảo mới copy lại của Anh Long. DT chỉ sửa lại cách trình bày. Xem xong bạn bấm vào video dưới để xem, nếu bạn có phương tiện xin chuyển đến các bạn khác, trong và ngoài nước cùng xem và suy ngẫm.

Thân mến, DTQT  23/03/2018

Tổng thống Trump ký lệnh tham gia trao đổi nhiều hơn với Đài Loan < Please click

One thought on “CHÂN THIỆN NHẪN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.