ĐÁP LỜI SÔNG NÚI .

Thưa Bạn Đọc,

     Dã-Thảo mời Bạn xem video Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. DT rất hy vọng sẽ có ngày VNCH sẽ trở lại trên quê hương của chúng ta. DT copy video này từ internet, say sưa theo dõi, sao lạ quá thấy lòng đầy hy vọng! Với tuổi đời sắp mãn không biết mình còn có ngày thấy được các bạn trẻ trong nước hùng dũng diễn binh như thế này không!!! Gắng lên Anh Chị Em, chắc chắn mình sẽ thành công trong công việc cứu nước thoát khỏi tay cộng sản và chắc chắn mình sẽ không bị hủy hoại vì âm mưu diệt chủng của bọn tàu phù. Nhất định không để bị đô hộ lần nữa nhé Anh Chị Em quốc nội thương mến!

DTQT,  25/03/2018

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.